Witamy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Oddział w Szczecinie jest jednym z 24 oddziałów regionalnych mających osobowość prawną, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy w Warszawie.

Aktualności
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dodano: 2021-12-21
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszystkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Z poważaniem
Barbara Kryk - Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie
Zawody II stopnia (okręgowe) XXXV OWE
Dodano: 2021-12-01

Z przyjemnością informujemy, że zawody II stopnia (okręgowe) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 14 stycznia 2022 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Więcej informacji nt. II etapu na stronie internetowej: www.owe.pl

KOLEJNY SUKCES PUBLIKACYJNY
Dodano: 2021-11-30

Informujemy, że w listopadzie 2021 r. ukazała się książka pt. Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, która jest pokłosiem seminarium o tym samym tytule. Odbyło się ono online dnia 25 marca 2021 w Szczecinie. Organizatorem był szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedra Marketingu i Katedra Pedagogiki Społecznej US oraz Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej PUM w Szczecinie. Zapraszamy do zapoznania się z darmową publikacją dostępną na stronach internetowych: Wydawnictwa Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Szczecińskiego Oddziału PTG.

SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ
Dodano: 2021-11-07

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam o śmierci Pana Jerzego Wolnego - dyrektora Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie w latach 01.01.1984 - 31.12.2003 r., Kanclerza WSZ "Oeconomicus’’Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie w latach 01.05.2001 r. - 31.12.2003 r.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 10.11.2021 r. o godz.13.00 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie
Barbara Kryk

WŁADZE KRAJOWE PTE WYBRANE
Dodano: 2021-10-20

Z przyjemnością informujemy, iż podczas XXII Zjazdu Krajowego PTE w Warszawie, który odbył się w dniu 18 października 2021 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Wśród wybranych znalazło się wiele reprezentantów PTE Oddziału w Szczecinie. Serdecznie gratulujemy!