Wydarzenia
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Future of Business and Finance: Challenge and Prospects after the Crisis
Dodano: 2016-12-22

W dniach 14-15 grudnia 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki  Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. "Future of Business and Finance: Challange and Prospects after the Crisis", finansowana w ramach umowy 584/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Wykład otwarty prof. Grzegorza Kołodki dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz członków i sympatyków PTE
Dodano: 2016-12-07

W dniu 22 listopada 2016 roku Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie miały przyjemność gościć wybitny, uznany na całym świecie autorytet w zakresie ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej - prof. Grzegorza Kołodkę. Tematem wykładu był: "Nowy pragmatyzm. W poszukiwaniu paradygmatu ekonomii XXI wieku".

Konferencja naukowo-branżowa „REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”
Dodano: 2016-12-07

W dniu 16 listopada 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja naukowo-branżowa pod tytułem "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim". Organizacja niniejszego wydarzenia podjęła się Katedra Zarządzania Turystyką w kooperacji z Biurem Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerami przedsięwzięcia były regionalne uczelnie wyższe prowadzące badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej turystyki z całego kraju oraz Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Oddział PTE w Szczecinie.

Wykład otwarty prof. Filipe Carrera w formule online dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz członków i sympatyków PTE
Dodano: 2016-10-17

W dniu 11 października 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład w formule online prof. Filipe Carrera (Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia) nt. "New driver of sustainable tourism: the e-tourist". Prelegent w bardzo ciekawy i niekonwencjonalny sposób przedstawił słuchaczom kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i e-turystyką.

Konferencja Naukowa nt. “The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business”
Dodano: 2016-10-14

W dniu 23 września 2016 roku, w Rydze (Łotwa) odbyła się Konferencja Naukowa nt. "Roli teorii ekonomicznej w gospodarce, zarządzaniu, finansach i biznesie", której współorganizatorem - obok Litewskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Wydziału Nauk Społecznych Łotewskiej Akademii Nauk - było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie. Reprezentantem stowarzyszenia podczas wydarzenia była Wiceprezes Zarządu Oddziału - dr hab. Magdalena Zioło, prof. US.