Umiejętności personalne

Szkolenie: Psychologia stresu

Czas trwania: 3 h – wprowadzenie teoretyczne, 5 h - warsztaty praktyczne (szkolenie jednodniowe: w dzień powszedni lub sobotę – do wyboru)

Program

 1. Przyczyny powstawania stresu - omówienie głównych przyczyn.
 2. Efekty działania stresu – omówienie wpływu stres na wydajność pracy, wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków stresu, określenie optymalnego poziomu stresu, stres krótko- i długoterminowy.
 3. Techniki kontroli stresu – przedstawienie metod analizowania czynników powodujących stres, sposobów kontrolowania stresu oraz sposobów redukcji stresu spowodowanego otoczeniem. 
 4. Przewidywanie zdarzeń powodujących stres i zarządzanie stresem - Unikanie sytuacji stresujących, przygotowanie się do sytuacji powodujących stres, redukowanie niepewności, zobrazowanie znaczenia racjonalnego i pozytywnego myślenia, wykorzystanie technik relaksacji.
 5. Stres w organizacji. Rola komunikacji społecznej i braku asertywności w powstawaniu sytuacji stresogennych. Struktura grupy i role społeczne, praca zespołowa jako źródła stresu. Zła organizacja czasu pracy jako przyczyna powstawania stresu. Przyczyny powstawania wypalenia zawodowego
 6. Test podatności na stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach min. wystąpienia publiczne, sytuacje konfliktowe, mobbing. Stosowanie technik redukujących stres

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych (filmów) z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Techniki wywierania wpływu

Czas trwania: 5 h - wykłady, 3 h - warsztaty praktyczne (szkolenie jednodniowe: w dzień powszedni lub sobotę – do wyboru)

Program:

 1. Specyfika komunikacji z wykorzystaniem socjotechniki.
 2. Podstawowe zasady socjotechniczne spotykane w sytuacjach biznesowych.
 3. Sytuacje, w których można spotkać się z manipulacją.
 4. Techniki manipulacji– przedstawienie przykładów manipulacji.
 5. Test podatności typu osobowości na socjotechnikę.
 6. Sposoby radzenia sobie z manipulacją w różnych sytuacjach życiowych.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych (filmów) z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna w biznesie

Czas trwania: szkolenie jednodniowe – 6 h (od poniedziałku do soboty – do wyboru ) lub szkolenie dwudniowe - 2 dni (od poniedziałku do soboty – do wyboru)

Program

 1. Pojęcie autoprezentacji.
 2. Znaczenie i zasady ubioru w autoprezentacji i komunikacji.
 3. Techniki wzbudzania sympatii.
 4. Pojęcie komunikacja.
 5. Bariery i zakłócenia w komunikacji.
 6. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała) – podstawy.
 7. Dopasowanie werbalne i niewerbalne.

Forma: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja i czynny udział uczestników

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl