Transport

  1. Jednostka samorządu terytorialnego jako organizator przewozów pasażerskich (15 godz.)
  2. Zarządzanie mobilnością w miastach (15 godz.)
  3. Zarządzanie projektami rozwoju systemu transportowego miasta ( 15 godz.)
  4. Bezpieczeństwo w transporcie regionalnym (1 dzień).

Forma: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja i czynny udział uczestników

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl