Informacja ogólna

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z Oddziałem w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w profesjonalnie zorganizowanych kursach i szkoleniach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z oddziałem w Szczecinie specjalizuje się w szkoleniach zarówno otwartych, dostępnych dla wszystkich jak i zamkniętych, których beneficjentem są podmioty gospodarcze i instytucje publiczne. Celem oferowanych szkoleń jest zapewnienie efektywnego rozwoju kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych uczestników.

Szkolenia zamknięte dostosowywane są do indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz specyfiki konkretnej branży. Z tego względu istnieje możliwość modyfikacji danego programu szkolenia bądź połączenia kilku z nich.

Zakres czasowy szkoleń jest zróżnicowany. Organizujemy szkolenia kilkugodzinne, jedno- oraz wielodniowe (do 7 dni).

Tematyka szkoleń skoncentrowana jest przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu marketingu, zarządzania, obsługi klientów, finansów oraz przedsiębiorczości. Szkolenia charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i metodycznym. Prowadzone są bowiem przez wykładowców, posiadających wieloletnie doświadczenie edukacyjne i praktyczne.

Organizowane szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach konferencyjnych i laboratoryjnych bądź – na życzenie – w siedzibie danej firmy. Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzymuje szeroki pakiet materiałów szkoleniowych, a także po zakończeniu szkolenia certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

  • w sposób rzetelny organizujemy nasze szkolenia;
  • gwarantujemy wysoką jakość i uzyskanie praktycznych umiejętności podczas szkoleń,
  • współpracujemy z wykwalifikowanymi wykładowcami;
  • precyzyjnie dostosowujemy formy, metody i programy do indywidualnych potrzeb;
  • kreujemy współpracę z podmiotami opartą na wzajemnym zaufaniu i satysfakcji;
  • systematycznie monitorujemy i korygujemy efekty szkoleń.

Załączniki: