Marketing, Sprzedaż, Obsługa Klienta

Szkolenie: Budowanie relacji z kluczowym klientem

Czas trwania: 8 h

Program

 1. Istota pojęcia relacje.
 2. Budowanie relacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
 3. Dobór grupy kluczowych klientów w przedsiębiorstwie.
 4. Budowanie pozytywnych relacji z kluczowymi klientami.
 5. Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami.

Forma: wykład wprowadzający, warsztaty

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Kampania marketingowa szyta na miarę

Czas trwania: 12 h (szkolenie dwudniowe)

Program

 1. Umiejętność określenia grupy docelowej.
 2. Sposób budowania kampanii marketingowej.
 3. Budowanie kampanii w oparciu o badania marketingowe.
 4. Znaczenie i tworzenie systemu identyfikacji wizualnej.
 5. Klasyczne formy promocji.
 6. Nowoczesne i niekonwencjonalne formy promocji on i offline
 7. Ocena efektów kampanii – badania ex-post.

Forma: wykład wprowadzający, warsztaty, zajęcia w pracowni badań fokusowych

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Klient w liczbach, czyli jak zbierać dane ilościowe

Czas trwania: 8h (szkolenie jednodniowe)

Program:

 1. Badania ilościowe w teorii i praktyce
 2. Techniki i narzędzia w badaniach ilościowych.
 3. Warsztaty z praktycznego opracowania narzędzia badawczego i realizacji wywiadu

Forma: wykład wprowadzający, warsztaty

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Kształtowanie wizerunku marki

Czas trwania: 6 h – wykład wprowadzający, 2 h - warsztaty praktyczne (szkolenie jednodniowe: w dzień powszedni lub sobotę – do wyboru)

Program:

 1. Rola i znaczenie wizerunku marki na wysoce konkurencyjnym rynku.
 2. Rodzaje wizerunku.
 3. Elementy składające się na wizerunek.
 4. Omówienie kluczowych czynników wpływających dla wizerunek.
 5. Wyznaczanie celów i priorytetów w zarządzaniu wizerunkiem.
 6. Przykłady stosowanych kształtowania wizerunku przez firmy polskie i międzynarodowe.
 7. Case study - planowanie odpowiedniej strategii kształtowania wizerunku marki.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Logistyczna obsługa klienta

Czas trwania: 8 - 12 h (w zależności od potrzeb)

Program

 1. Identyfikacja elementów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie.
 2. Klient wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie.
 3. Praktyczne znaczenie cyklu składania i realizacji zamówień.
 4. Obsługa posprzedażowa- zwroty, reklamacje, recykling.
 5. Mierzalność elementów logistycznej obsługi klienta- mierniki i wskaźniki.
 6. Zasady wyznaczania standardów logistycznej obsługi klienta.

Forma zajęć: wykład wprowadzający, warsztaty

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Marketing na rynkach międzynarodowych

Czas trwania: 8 h (szkolenie jednodniowe)

Program:

 1. Komunikacja międzykulturowa.
 2. Dostosowywanie działań marketingowych do specyfiki wybranego kraju.
 3. Negocjacje w kulturach pro-partnerskich i pro-transakcyjnych.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładam, analiza przykładów praktycznych z dyskusją

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Negocjacje w biznesie

Czas trwania: 12 h – wykłady, 4 h - warsztaty praktyczne (szkolenie dwudniowe, w dzień powszedni lub w sobotę – niedzielę)

Program:

 1. Proces komunikacji oraz specyfika procesu komunikacji w biznesie.
 2. Skuteczna komunikacja w praktyce - komunikacja werbalna i niewerbalna.
 3. Batna (najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia).
 4. Charakterystyka styli negocjacyjnych.
 5. Podstawowe zasady negocjacji w praktyce.
 6. Siła argumentacji, czyli umiejętność wywierania wpływu.
 7. Poznawanie własnego profilu negocjacyjnego.
 8. Warsztaty asertywności.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych (filmów) z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Profesjonalna obsługa klienta

Czas trwania: 12 h – wykłady, 4 h - warsztaty praktyczne (szkolenie dwudniowe, w dzień powszedni lub w sobotę – niedzielę)

Program:

 1. Metody i standardy obsługi klienta.
 2. Techniki sprzedaży dla klientów indywidualnych na rynku B2B.
 3. Techniki sprzedaży dla klientów biznesowych na rynku B2C.
 4. Wykorzystanie nowych technologii do obsługi klientów.
 5. Praktyczne wykorzystanie strategii obsługi klienta – opracowanie dokumentacji wykorzystywanej podczas obsługi klientów.
 6. Case study – opracowanie systemu obsługi klienta w przykładowym przedsiębiorstwie usługowym – analiza potrzeb klientów, rozwiązań stosowanych przez konkurencję.
 7. Integracja działań promocyjnych firmy z obsługą klienta – case study.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych (filmów) z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Programy lojalnościowe w praktyce

Czas trwania: 12 h – wykłady, 4 h - warsztaty praktyczne (szkolenie dwudniowe, w dzień powszedni lub w sobotę – niedzielę)

Program:

 1. Budowanie trwałych relacji z klientami – nowe wyzwanie marketingu.
 2. Analiza procesu kształtowania lojalności klientów.
 3. Rola marketingu wewnętrznego w marketingu relacji.
 4. Rola jakości w kształtowaniu długookresowych relacji z klientami.
 5. Komunikacja jako instrument kształtowania więzi firmy z klientem.
 6. Wykorzystanie Internetu i baz danych w marketingu relacji.
 7. Programy lojalnościowe – dobre i złe praktyki.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Strategie marketingu internetowego

Czas trwania: szkolenie dwudniowe – kompleksowe

Program:

 1. Wprowadzenie do marketingu internetowego.
 2. Ustalenie potrzeb organizacji w zakresie Internetu.
 3. Analiza konkurencji i rynku w Internecie.
 4. Narzędzia marketingu internetowego:
  • własna www;
  • cele, możliwości, analiza ekonomiczna i analiza marketingowa reklamy na innych stronach www;
  • e-mail marketing;
  • marketing w wyszukiwarkach (SEM, SEO);
  • marketing w sieciach społecznościowych;
  • marketing mobilny.
 5. Analiza przypadków, opracowanie strategii, ocena lub modyfikacji już istniejącej strategii.

Uwaga: możliwość przeprowadzenia jednego lub wybranych kilku modułów (poza: Wprowadzenie do marketingu internetowego)

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładam, analiza przykładów praktycznych z dyskusją

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Tajemniczy klient w Twojej firmie

Czas trwania: 8 h (szkolenie jednodniowe)

Program:

 1. Nowatorskie podejścia do badania rynku.
 2. Tworzenie Tajemniczego Klienta i jego narzędzi pracy.
 3. Warsztaty z praktycznego opracowania i realizacji wizyty Tajemniczego Klienta

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Techniki prezentacji oferty rynkowej

Czas trwania: 8 h (szkolenie jednodniowe)

Program:

 1. Dobra i zła prezentacja, rodzaje oprogramowań tworzenia prezentacji.
 2. Plan, organizacja i konspekt dobrej prezentacji - cztery zasady tworzenia prezentacji.
 3. Czcionka, grafiki, animacje i dźwięki.
 4. Odpowiednia komunikacja podczas prezentacji.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, dyskusja

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Zarządzanie marką w sytuacjach kryzysowych

Czas trwania: 6 h - wykłady, 2 h - warsztaty praktyczne (szkolenie jednodniowe: w dzień powszedni lub sobotę – do wyboru)

Program:

 1. Kluczowe czynniki wpływające na powstawanie kryzysu zaufania do marki.
 2. Przewidywanie i zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 3. Skuteczna komunikacja firmy w sytuacji kryzysowej.
 4. Współpraca z mediami oraz partnerami biznesowymi w kryzysie.
 5. Przykłady stosowanych działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych kształtowania przez firmy polskie i międzynarodowe (dobre i złe praktyki).
 6. Procedury kryzysowe - wytyczne dla firmy.
 7. Case study – opracowanie działań zarządzania marką w kryzysie.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych (filmów) z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl