Współpraca

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie jest otwarty na współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie:

  • organizacji konferencji oraz seminariów naukowych,
  • pozyskiwania funduszy na projekty naukowe, badawcze czy szkoleniowe,
  • organizacji spotkań ekspertów,
  • organizacji szkoleń,
  • wspierania młodych naukowców,opracowywania analiz i ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
  • i innych inicjatyw mających na celu krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków do rozwoju nauk ekonomicznych.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa Firmy możliwością sponsoringu działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jak również bieżących projektów prosimy o kontakt:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie
e-mail: pte@pte.szczecin.pl