Finanse i rachunkowość

Szkolenie: Bezpieczny kredyt dla firmy. Od wniosku kredytowego do spłaty zobowiązania

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Program:

 1. Kredyty dla firm – wybór najbardziej odpowiedniego sposobu finansowania.
 2. Wypełnianie wniosków kredytowych i załączników.
 3. Rozumienie i najważniejsze elementy umowy kredytowej.
 4. Wyszukiwanie niedozwolonych klauzul umownych.
 5. Koszty kredytowania - taryfa prowizji i opłat.
 6. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu i konsekwencje ich ustanowienia.
 7. Ocena zdolności kredytowej przez banki.
 8. Obowiązki przedsiębiorcy po zawarciu umowy kredytu.
 9. Obowiązki banku w trakcie i po spłacie kredytu.

Forma: wykład w formie informacyjno-doradczej poparty przykładami, prezentacje multimedialne, analiza przykładów praktycznych z dyskusją, praca w grupach – case study, ćwiczenia praktyczne

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl


Szkolenie: Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych (w godz. 9.00-15.00)

Program:

 • Wprowadzenie do problematyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) – zadania publiczne realizowane w formule PPP i koncesji; obustronne korzyści, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne.
 • Klasyfikacja poszczególnych rodzajów ryzyka związanego z realizacją projektów w formie PPP.
 • Etapy wdrażania projektów typu PPP.
 • Łączenie finansowania typu PPP z funduszami UE.
 • Określenie zakresu wsparcia doradców i podwykonawców w projektach typu PPP.
 • Wpływ zobowiązań z umów typu PPP na wielkość długu sektora finansów publicznych.
 • Zestawienie polskich i zagranicznych doświadczeń w zakresie realizacji projektów typu PPP.

Forma: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja i czynny udział uczestników

Cena: cena szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i indywidualnych potrzeb klienta. Z tego względu prosimy o kontakt: pte@pte.szczecin.pl