RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ SREBRNEJ GOSPODARKI

Obszary tematyczne:

  • Konsument – senior jako nabywca, młodsi a starsi konsumenci, sytuacja kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym, ICT, zachowania i postawy seniorów w czasie pandemii
  • Gospodarstwo domowe - finanse i zasoby gospodarstw domowych seniorów, poziom a jakość życia gospodarstw, sytuacja gospodarstw domowych w czasie kryzysu, rodziny wielopokoleniowe vs. osamotnienie, inteligentne domy i urządzenia
  • Przedsiębiorstwo - strategie prosenioralne firm i instytucji, przedsiębiorczość seniorów, firmy wielopokoleniowe, kultura postfiguratywna vs, prefiguratywna, zarządzanie wiekiem
  • Organizacja - polityka wobec seniorów w ujęciu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, sytuacja zdrowotna i opieka nad osobą starszą, Life Long Learning, aktywność ngo, pandemia i kryzys - senior, jego sytuacja i wyzwania dla gospodarki

Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularzaon-line do 28 lutego 2023 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie internetowej seminarium: https://silverecomoy.com.pl