Projekt „Mierzyńska strefa relaksu” już za Nami!

W wyniku realizacji  projektu osiągnięto założone cele, do których należy zaliczyć integrację młodzieży oraz odbudowanie relacji społecznych, które zostały mocno nadwyrężone podczas pandemii. Przygotowano 3 strefy relaksu dla 600 uczniów. Kąciki miały charakter typowo społeczny i miały na celu budowanie tożsamości i spójności w grupie. Wspólne rozmowy i wymiana zdań nie tylko w języku polskim, wzmacnianie więzi między uczniami a uchodźcami, którzy przybyli z Ukrainy. Osiągnięto także cele szczegółowe, do których należą rozbudzanie zainteresowań i pasji  (piłka nożna, szachy) oraz dzielenie się nimi z rówieśnikami podczas rozmów i wspólnego spędzenia czasu w strefie relaksu. Miejsce realizacji projektu PSP Mierzyn, ul. Kolorowa 27, Mierzyn. Podczas realizacji projektu miała miejsce jego promocja. Ponadto dokonano oznakowania wszystkich zakupionych produktów oraz rozwieszono plakaty informacyjne w widocznych dla wszystkich miejscach.

Projekt przewidywał zaangażowanie członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Anny Drab-Kurowskiej oraz Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej.

Członkinie te wykazały się dużą sprawnością działania. Posiadane doświadczenie pozwoliło na sprawną realizację projektu pod względem organizacyjnym i finansowym. Zaangażowani byli także Rodzice, którzy na co dzień wspierają społeczność szkolną. Są to rodzice dzieci z klas V-VIII. Aktywność ta pozwoliła na sprawną  realizację projektu od strony logistycznej.

Największe zaangażowanie miało miejsce ze strony nauczycieli, którzy zaangażowali się w przygotowanie wydarzeń oraz finał projektu.