Organizacja Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie, zwracam się do Członków, Pracowników oraz Sympatyków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z gorącą prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok na rzecz naszej Organizacji. Wpływy z 1% Państwa podatków przeznaczone będą na realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w szczególności na:

  • organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • działania wspierające młodych ekonomistów,
  • organizację spotkań ze znanymi ekonomistami.

Z góry dziękuję za okazane wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk