Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie
Witamy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Oddział w Szczecinie jest jednym z 24 oddziałów regionalnych mających osobowość prawną, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy w Warszawie.

Aktualności
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA w SZCZECINIE!
Dodano: 2016-11-07

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Future of Business and Finance: Challenge and Prospects after the Crisis", finansowanej w ramach umowy 584/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

PODMIOTY WSPIERAJĄCE OLIMPIADĘ
Dodano: 2016-10-25

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie z przyjemnością informuje, że XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów woj. zachodniopomorskiego uzyskała wsparcie od: firmy Asprod Sp. z o.o. w postaci bezpłatnego, słodkiego poczęstunku oraz Urzędu Marszałkowskiego w postaci długopisów, zeszytów i teczek reklamowych województwa zachodniopomorskiego. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!
Dodano: 2016-07-21

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO.

Aktualny numer bieżącego rachunku bankowego PTE Oddział Szczecin to: 21 1240 6654 1111 0010 6883 9498 (Bank Pekao S.A.).

Organizacja Pożytku Publicznego
Dodano: 2016-01-11

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie, zwracam się do Członków, Pracowników oraz Sympatyków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z gorącą prośbą  o przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok na rzecz naszej Organizacji.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
Dodano: 2015-03-08

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) był projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” na obszarze regionu szczecińskiego województwa zachodniopomorskiego od 01.11.2012r. do 31.12.2015r.

-->