Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie
Witamy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Oddział w Szczecinie jest jednym z 24 oddziałów regionalnych mających osobowość prawną, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy w Warszawie.

Aktualności
WYKŁAD OTWARTY PROF. FILIPE CARRERA!
Dodano: 2016-09-28

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym połączonym z dyskusją prof. Filipe Carrery (Uniwersytet w Lizbonie) nt. "New driver of sustainable tourism: the e-tourism". Wykład odbędzie się w dniu 11 października 2016 roku o godzinie 10:15 w sali Rady Wydziału (010) na Wydziale Zarzązania i Ekonomiki Usług Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.

KONFERENCJA NAUKOWA w ZIELONEJ GÓRZE!
Dodano: 2016-09-06

Serdecznie zachęcamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji pt. "Państwo a gospodarka - wyzwania współczesności". Konferencja organizowana przez Oddział PTE w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Zielonej Górze. Więcej informacji nt. konferencji: Zaproszenie do udziału w Konfernecji Naukowej

KONFERENCJA NAUKOWA w BYDGOSZCZY!
Dodano: 2016-08-29

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pn. "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne", która odbędzie się dnia 26 listopada 2016 roku w Bydgoszczy. Więcej informacji nt. konferencji  pod adresem: http://pte.bydgoszcz.pl/konferencje/gospodarka-i-spoleczenstwo-wobec-wyzwan-przyszlosci-ujecia-prospektywne-oraz-interdyscyplinarne/

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!
Dodano: 2016-07-21

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO.

Aktualny numer bieżącego rachunku bankowego PTE Oddział Szczecin to: 21 1240 6654 1111 0010 6883 9498 (Bank Pekao S.A.).

KONFERENCJA NAUKOWA w WARSZAWIE!
Dodano: 2016-07-13

Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska w dniu 27 października 2016 roku w siedzibie PTE w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49.

-->