Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej
Więcej informacji:
Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie pragnie z wielką przyjemnością poinformować, że wzorem lat ubiegłych rusza kolejna – XXII edycja Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to: „Racjonalność i nowoczesność w zachowaniach finansowych młodego konsumenta”. Głównym celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wyłonienie młodych talentów sukcesywnie zgłębiających tajniki ekonomii. Olimpiada ma charakter regionalny i realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I zrealizowany zostanie w szkołach w dniu 24 listopada 2022 roku przez Komisję Szkolną przy wykorzystaniu testów przygotowanych przez Organizatora.

II etap zawodów – finał oraz uroczyste podsumowanie Olimpiady odbędzie się natomiast w dniu 15 grudnia 2022 roku w Szczecinie, w siedzibie Partnera – w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Finałowi Olimpiady towarzyszyć będzie seminarium/warsztaty dla uczestników oraz ich opiekunów.

Na laureatów, finalistów oraz opiekunów czekają cenne nagrody rzeczowe (m.in. sprzęty elektroniczne, książki o tematyce ekonomicznej), ufundowane przez Organizatora i jego Partnerów – Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres Organizatora bądź w formie skanu na adres mailowy. Termin zgłoszeń upływa w dniu 12 listopada 2022 roku.

Informacje dotyczące przebiegu Olimpiady będą na bieżącą publikowane na stronie internetowej Organizatora. Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora Olimpiady dr Agnieszki Bretyn, na adres: agnieszka.bretyn@usz.edu.pl.

 

Zaproszenie w wersji PDF do pobrania: ZAPROSZENIE_XXII_MOWSE