Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej
Więcej informacji:
Zgłoszenie udziału

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie listem poleconym na adres pocztowy Organizatora:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Szczecinie                                                                                                                                                                 

ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin                                                                                                                                                                                                                                  

lub za pośrednictwem adresu mailowego (zgłoszenie w formie skanu – plik PDF): pte@pte.szczecin.pl  lub agnieszka.bretyn@usz.edu.pl  

 

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w XXII Małej Olimpiadzie Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej