Wydawnictwo

Sortuj: | | Tytuł | Rok wydania | Wydawnictwo

Technologie transportowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
Autor: Lech Mindur, red.
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7789-244-2
Ilość stron: 767

Granice decyzji sądowych
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Robert Piszko
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65360-00-7
Ilość stron: 288

Funkcjonowanie partnerstw lokalnych
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Henryk Babis
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-87249-73-1

Podstawy prawne rachunkowości podatkowej
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Kazimiera Winiarska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-87249-99-1
Ilość stron: 122

Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65360-01-4
Ilość stron: 590

Moje ulubione aforyzmy – nie tylko ekonomiczne
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Waldemar Grzywacz
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-87249-97-7
Ilość stron: 245