Wydawnictwo

Sortuj: | | Tytuł | Rok wydania | Wydawnictwo

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu POMERANIA
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Henryk Babis
Rok wydania: 2003
ISBN: 978-83-87249-95-3
Ilość stron: 157

Propedeutyka rynku usług ubezpieczeniowych
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Zdzisław Obstawski
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-87249-65-3
Ilość stron: 194

Przewodnik do ćwiczeń z mikroekonomii
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Katarzyna Bednarek, Magdalena Majchrzak
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-87249-82-3
Ilość stron: 36

Quo vadis marketingu - Konsument w świetle nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-87249-98-4
Ilość stron: 211

Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Wojciech Downar
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-87249-46-7
Ilość stron: 160

Rynek usług pocztowych. Marketing. Integracja
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Aleksander Panasiuk
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-87249-33-5
Ilość stron: 264