Wydawnictwo

Sortuj: | | Tytuł | Rok wydania | Wydawnictwo

Podstawy Mikroekonomii
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Waldemar Grzywacz
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-87249-36-X
Ilość stron: 279

Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Uniwersytetu szczecińskiego
Autor: Beata Meyer, red.
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-89142-21-x
Ilość stron: 234

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu POMERANIA
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Henryk Babis
Rok wydania: 2003
ISBN: 978-83-87249-95-3
Ilość stron: 157

Zeszyty Naukowe Oeconomicus nr 3 „Gospodarka – rozwój i zmiany”
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Wojciech Downar, Piotr Niedzielski
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-87249-71-8
Ilość stron: 90

Rynek usług pocztowych. Marketing. Integracja
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Aleksander Panasiuk
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-87249-33-5
Ilość stron: 264

Integracja Europejska
Wydawnictwo: PTE Oddział w Szczecinie
Autor: Waldemar Grzywacz
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-87249-23-8
Ilość stron: 274