Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów
Więcej informacji:
Informacje ogólne

Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów odbędzie się w dniach 1- 3.06.2020 w Międzyzdrojach.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Pani prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Konferencja jest kontynuacją zrealizowanych 16 konferencji „Zjazd Katedr Ekonomii” (ZKE).

Zmiana nazwy konferencji została podjęta przez członków Rady Programowej ZKE na skutek licznych przeobrażeń zachodzących w szkolnictwie wyższym od 1 października 2019 r. (w wielu przypadkach dotychczasowe nazwy katedr uległy zmianom i przekształceniom).

Do głównych celów Zjazdu należą:

  • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych
  • ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach
  • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi
  • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr ekonomicznych
  • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi
  • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów ekonomicznych

Pozostałe informacje (tj. skład Rady Programowej, harmonogram, szczegółowa tematyka konferencji, opłaty konferencyjne itp.) do odnalezienia na stronie internetowej:

http://zjazdekonomistow.usz.edu.pl/