Turystyka w naukach społecznych
Więcej informacji:
Informacje ogólne

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Turystyka w naukach społecznych", której współorgzanizatorem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie odbędzie się w dniach 13-14 maja 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.

Głównym celem wydarzenia jest:

  • kontynuacja problematyki cyklu dotychczasowych 10 konferencji dotyczących zagadnień funkcjonowania rynku turystycznego,
  • ocena miejsca zagadnień z zakresu turystyki w badaniach naukowych w dziedzinie nauk społecznych i wspomagających dziedzinach i dyscyplinach naukowych, zgodnych z nową klasyfikacją nauk,
  • dyskusja nad miejscem turystyki w systemie kształcenia wyższego, w aspekcie reformy szkolnictwa wyższego i obserwowanych zmian w ofertach uczelni wyższych oraz preferencjach kandydatów na studia,
  • przegląd badań naukowych w obszarze turystyki przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się problematyką turystyki.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji nt. wydarzenia można odnaleźć na stronie interentowej:

https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/turystyka-w-naukach-spolecznych