I Kongres Ekonomiczny
Informacje ogólne

W roku 2018 mija 70 lat od utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie - jednego z 24 oddziałów Towarzystwa, który od wielu lat integruje teoretyków i praktyków w obszarze nauk ekonomicznych. Ten jubileuszowy czas stanowi okazję do zorganizowania I Kongresu Ekonomicznego, na którym reprezentacje środowisk akademickich, biznesowych, administracji państwowej i samorządowej będą mieli możliwość debaty nad zachodzącymi współcześnie przemianami oraz nowymi zjawiskami w gospodarce, z akcentem na wyzwania globalne i ujęciem prognostycznym.

Kongres Ekonomiczny odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2018 roku w Szczecinie. Organizatorem Kongresu jest Oddział PTE w Szczecinie przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w województwie zachodniopomorskim, kształcącymi w obszarze nauk ekonomicznych:

  • Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Wydziałem Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Głównym założeniem Organizatorów jest stworzenie szerokiej formuły Kongresu i tym samym ukierunkowanie inicjatywy na problematykę z zakresu wszystkich dyscyplin nauk ekonomicznych, co pozwoli na udział szerokiego grona uczestników, przedstawicieli dyscyplin: ekonomia, finanse oraz nauk o zarządzaniu.

Informacje szczegółowe dotyczące Kongresu, m.in.: składu komitetów, patronatów, terminarza, publikacji kongresowych i opłat, zostaną przedstawione niebawem w Komunikacie nr 1.

w imieniu Organizatorów:

  1. Prezes PTE Oddział w Szczecinie – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
  2. Dyrektor Instytutu Ekonomii WNEiZ US – prof. US dr hab. Barbara Kryk
  3. Kierownik Katedry Ekonomii WZiEU US – prof. US dr hab. Grażyna Wolska
  4. Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT – prof. ZUT dr. hab. Bartosz Mickiewicz

 

Do pobrania: PLAKAT_KONGRES_EKONOMICZNY