USŁUGI 2017
Ogólne informacje

Katedra Zarządzania Turystyką wraz z Katedrą Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "USŁUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości".

Konferencja stanowi kontynuację dotychczasowych pięciu edycji spotkań naukowych zapoczątkowanych współpracą środowisk ekonomistów usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Efektem tej współpracy były konferencje "Usługi 2008" i "Usługi 2012" w Szczecinie, "Zarządzanie organizacjami usługowymi" w 2009 i 2011 w Poznaniu. Do organizacji inicjatywy w 2012 roku włączył się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przekształcając dotychczasową oś współpracy naukowej w trójkąt: Szczecin-Poznań-Wrocław. Kolejnym krokiem było zorganizowanie konferencji "Usługi 2014" we Wrocławiu, podczas której grono współorganizatorów poszerzono o Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.

Zapraszamy zatem na kolejną edycję konferencji ponownie do Szczecina, mając przekonanie, że wydarzenie będzie obfitowało w interesujące i inspirujące dyskusje na temat problemów rozwoju sektora usług w zakresie wyników badań naukowych, dydaktyki oraz praktyki gospodarczej.

 

ORGANIZATORZY: