Marketing turystyczny
Komitet Naukowy

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. AWF dr hab. Wiesław Alejziak - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr hab. Agata Balińska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Jarema Batorski - Uniwersytet Jagielloński

prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński

prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. PK dr hab. Jacek Borzyszkowski – Politechnika Koszalińska

dr hab. Agnieszka Brelik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. Katarzyna Czernek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Maciej Dębski - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic – Szkoła Główna Handlowa

prof. zw. dr hab. Grzegorz Gołembski - Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Mikołaj Jalinik – Politechnika Białostocka

prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska – Szkoła Główna Handlowa

prof. AM dr hab. Joanna Kizielewicz – Akademia Morska w Gdyni

prof. WSG. dr hab. Joanna Kosmaczewska - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Małgorzata Kurleto - Uniwersytet Jagielloński

prof. US dr hab. Beata Meyer – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Marta Najda - Janoszka - Uniwersytet Jagielloński

prof. UEW dr hab. Elżbieta Nawrocka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk -  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk – Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie, Przewodniczący Komitetu

prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UEK dr hab. Renata Seweryn - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. zw. dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. zw. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski

prof. SGTiR dr hab. Teresa Skalska - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

prof. AJP dr hab. Bogusław Stankiewicz - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

prof. PŚ dr hab. Adam Szromek – Politechnika Śląska

prof. PB dr hab. Elżbieta Szymańska - Politechnika Białostocka

dr Anna Tokarz-Kocik – Uniwersytet Szczeciński, Sekretarz Komitetu

dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska – Uniwersytet Jagielloński

prof. UEP dr hab. Piotr Zmyślony - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. UP dr hab. Michał Żemła - Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie