Seminarium – Srebrna gospodarka w czasie pandemii

Obszary tematyczne: 

  1. Skutki demograficznego starzenia się w wymiarze społecznym, ekonomicznym, kulturowym i zdrowotnym.
  2. Globalna, międzynarodowa, krajowa i lokalna polityka wobec starzenia się i starości.
  3. Sytuacja seniorów w ujęciu makro- i mikrogospodarczym.
  4. Działalność samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz seniorów.
  5. Zachowania i postawy seniorów w czasie pandemii.
  6. Czas po pandemii - senior, jego sytuacja i nowe wyzwania dla gospodarki.

Więcej informacji nt. seminarium: http://www.ptg.szczecin.pl/