ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecznej i Katedrą Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy do wzięcia udziału w drugim interdyscyplinarnym seminarium nt. srebrnej gospodarki.

Obszary tematyczne: 

  1. Skutki demograficznego starzenia się w wymiarze społecznym, ekonomicznym, kulturowym i zdrowotnym.
  2. Globalna, międzynarodowa, krajowa i lokalna polityka wobec starzenia się i starości.
  3. Sytuacja seniorów w ujęciu makro- i mikrogospodarczym.
  4. Działalność samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz seniorów.
  5. Zachowania i postawy seniorów w czasie pandemii.
  6. Czas po pandemii - senior, jego sytuacja i nowe wyzwania dla gospodarki.

Osoby zainteresowane wystąpieniem i/lub publikacją artykułu prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza (link) do 28 lutego 2022 roku.  

Przesłane teksty, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Gerontologia Polska (40 pkt. ) lub Folia Oeconomica Stetinensia (40 pkt. ), które objęły patronatem seminarium.   

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją, która powstała po pierwszym seminarium pt. Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna pod redakcją Ewy Frąckiewicz i Rafał Iwańskiego, a którą można bezpłatnie pobrać ze strony wydawnictwa Akademii Sztuki w Szczecinie (link). 

Patroni seminarium  

Gerontologia Polska 

Folia Oeconomica Stetinensia

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu  

Polskie Towarzystwo Zarzadzania Innowacjami  

TNOiK o/Szczecin 

PTE o/Szczecin 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66