Zjazd Oddziału w dn. 21.09.2020 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu – pierwszy termin – godz.15.45, drugi termin – godz.16.00.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu Zjazdu.
 4. Powołanie Komisji Zjazdowych: Skrutacyjno-Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o odznakach honorowych PTE, zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego z dnia 5 marca 2020.
 6. Sprawozdanie ustępujących władz – informacja Prezesa Zarządu Oddziału dotycząca sprawozdania z kadencji 2015-2020 oraz ewentualna dyskusja.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.
 8. Przyjęcie regulaminu wyborów władz Oddziału.
 9. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału PTE.
 10. Wybory Prezesa Zarządu Oddziału PTE na kadencję 2020-2025.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu Oddziału PTE.
 12. Decyzja Zjazdu w sprawie wyboru Honorowego Prezesa Oddziału.
 13. Ustalenie liczby członków władz Oddziału PTE: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 14. Zgłaszanie kandydatów do: Zarządu Oddziału PTE, Komisji Rewizyjnej.
 15. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 17. Decyzja Zajazdu w sprawie utworzenia Rady Naukowej Oddziału oraz ewentualne wybory.
 18. Wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Krajowy PTE.
 19. Ogłoszenie wyników wyborów.
 20. Przyjęcie ramowej uchwały Zjazdu – dyskusja dotycząca uchwały prowadzona będzie w czasie obliczania głosów przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową w głosowaniach zarządzonych w pkt. 15, 17, 18.
 21. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Przewidywany czas trwania Zjazdu ok. 1,5 godziny.


UWAGA!

Ze względu na stan epidemii sala będzie odpowiednio przygotowana, zabezpieczone będą środki dezynfekcyjne. Proszę o udział w Zjeździe wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach, zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych oraz własnych przyborów do pisania. Po przybyciu na salę proszę o zajmowanie co drugiego miejsca.