Uroczyste posiedzenie Zarządu z okazji 70-lecia powstania Oddziału w Szczecinie

W dniu 20 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie z okazji 70-lecia powstania Oddziału. Miejscem spotkania była pierwsza siedziba Oddziału przy ulicy Wielkopolskiej 19 w Szczecinie. Obecna „Willa Ogrody” pełniła przez wiele lat funkcję Klubu Naukowca szczecińskiego środowiska naukowego. W uroczystym spotkaniu wzięli udział obecni i dawni członkowie PTE, władze Oddziału oraz goście specjalni, w tym: Sekretarz Generalna PTE – prof. dr hab. Beata Majecka, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk, skarbnik miasta Szczecin – Pan Stanisław Lipiński, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie – Pani Marta Matraszek. Środowisko naukowe reprezentowali pracownicy m.in.: Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Wydziału Ekonomicznego, Akademii Morskiej w Szczecinie – Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Prezes Oddziału prof. dr hab. Aleksander Panasiuk przedstawił zarys historii Oddziału, sylwetki naukowe byłych prezesów (m.in. prof. Józefa Rutkowskiego, prof. Waldemara Grzywacza i prof. Adama Szewczuka) oraz informacje o bieżącej działalności Oddziału. Prof. Beata Majecka wręczyła prezesowi Oddziału listy gratulacyjne od Zarządu Krajowego PTE oraz od Zarządu Oddziału PTE w Gdańsku. Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wystąpień merytorycznych: prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego (WSB w Poznaniu), nt. „Ekonomia 2018 - bezdroże czy rozdroże” oraz prof. dr hab. Magdaleny Zioło (WNEiZ US) i prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego (WZiEU US), nt. „Wkład ekonomistów w kształtowanie i umiędzynarodowienie Akademickiego Szczecina”.

 

Otwarcie uroczystości, od lewej: prof. dr hab. Magdalena Zioło –  wiceprezes Oddziału w Szczecinie, prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – prezes, prof. dr hab. Elżebieta Załoga – wiceprezes


 

Sekretarz Generalna PTE prof. dr hab. Beata Majecka składa gratulacje w imieniu władz Zarządu Krajowego oraz Oddziału PTE w Gdańsku


 

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk wręcza list gratulacyjny władzom Oddziału


 

Prezes Zachodniopomorskiej Federacji NOT prof. dr hab. Piotr Niedzielski przekazuje obraz z budynkiem pierwszej siedziby PTE w Szczecinie


 

przemawia Pan Henryk Deffe – członek PTE Oddział Szczecin od 1953 roku


 

uczestnicy uroczystości, od lewej: Anna Smoleńska (księgowa Oddziału), prof. Beata Majecka (Sekretarz Generalna PTE), prof. Magdalena Zioło (v-ce prezes Oddziału), prof. Aleksander Panasiuk (prezes), prof. Jolanta Zieziula (sympatyk i członek PTE w latach 70.), prof. Elżbieta Załoga (wiceprezes)


 

uczestniczki uroczystości-członkinie PTE, od lewej: dr Hanna Czaja-Cieszyńska, dr Beata Sadowska, dr Agnieszka Bretyn, dr Elżbieta Szaruga, dr hab. Anna Tokarz-Kocik, dr Marta Sidorkiewicz


 

tort okolicznościowy