Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacje ogólne

"Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" (OWES) był  projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” na obszarze regionu szczecińskiego województwa zachodniopomorskiego (tj. powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego oraz M. Szczecin i M. Świnoujście) od 01.11.2012 r. do 30.06.2015 r. (pierwotnie do 28.02.2015 r.).

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Projekt "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowany był przez partnerstwo, w którego skład wchodzą następujące podmioty, realizujące poszczególne działania:

 • Aktywa Plus Emilia Kowalska - Lider partnerstwa,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach,
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.Obszar realizacji projektu

 • Województwo zachodniopomorskie, subregion szczeciński obejmujący powiaty:
 • gryficki,
 • kamieński,
 • goleniowski,
 • policki,
 • Miasto Świnoujście,
 • Miasto Szczecin.OWES oferowało:

 • szkolenia i warsztaty,
 • doradztwo i usługi specjalistyczne,
 • debaty, konferencje,
 • wizyty studyjne,
 • animacje partnerstw.