Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Future of Business and Finance: Challenge and Prospects after the Crisis"

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie i omówienie współczesnych problemów, wyzwań i perspektyw biznesu, finansów oraz bankowości. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli mozliwość dyskusji na temat aktualnych problemów funkcjonowania rynków finansowych, instytucji, panśtw i rządów, a także poszukiwania rozwiązań wspierających zapewnienie spójnego i zintegrowanego podejścia do koncepcji stabilności finansowej, wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu w rzeczywistości społeczno-gospodarczej po kryzysie 2008+.

Organizatorami konferencji byli:

 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - Zakład Zrównoważonych Systemów Finansowych (Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych)
 • Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie
 • Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopje, Republika Macedonii

Wśród gości zagranicznych znaleźli się m.in.:

 1. Prof.Dr Markus C. Kerber - Uniwersytet Technologiczny w Berlinie, Niemcy
 2. Prof. Bruno S. Sergi - Uniwersytet Harvarda, USA
 3. Prof. Manipadma Datta - Uniwersytet TERI, New Delhi, Indie
 4. Prof. Abu N.M.Wahid - Tennessee State University, USA
 5. Prof. Filip Fidanoski - Uniwersytet Luksemburski
 6. Prof. Christos Koulovatianos - Uniwersytet Luksemburski i Uniwersytet Goethego we Frankfurcie
 7. Prof. Darko Lazarov - Goce Dolcev Univeristy, Macedonia
 8. Prof. Vladimir Filipovski - Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopje, Republika Macedonii
 9. Prof. Gazmend Luboteni - Prishtina Univeristy, Kosowo
 10. Prof. Maroua Ben Ghoul - Anadolu University

Polskie ośrodki naukowe reprezentowane były m.in. przez:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 2. Szkołę Główną Handlową w Warszawie
 3. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 4. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 5. Akademię Morską w Szczecinie
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. Uniwersytet Szczeciński

Patronat honorowy nad Wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Narodowy Bank Polski, Miasto Szczecin

PROGRAM KONFERENCJI