Konferencja Naukowa nt. “The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business”

Wśród tematów, które prezentowano podczas konferencji znalazły się m.in.:

  • Przyszłość biznesu i finansów: wyzwania i perspektywy po kryzysie 2008 (dr hab. Magdalena Zioło, prof. US - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Bankowowści i Finansów Porównawczych, Wiceprezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie)
  • Polityka ekonomiczna instytucji
  • Cechy wspólne i jednoczące ekonomię i zarzadzanie
  • Podaż i popyt na edukację w dziedzinie ekonomii
  • Rola państwa w gospodarce - teoria i praktyka
  • Eduakcja dla zrównowazonego rozwoju
  • Rola teorii ekonomii na studiach ekonomicznych

 Szczegółowy program z konferencji do pobrania: Conference Programm - Riga, 23th September 2016

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość podjęcia dyskusji na wskazane tematy zarówno w języku łotewskim jak i angielskim. W komitecie organizacyjnym konferencji znaleźli się:

  • Ivars Brivers, Dr.oec., professor - Przewodniczący Rady Łotewskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Raita Karnīte, Dr.oec. - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Łotewskiej Akademii Nauk
  • dr hab. Magdalena Zioło, prof. US - Wiceprezes Oddziału PTE w Szczecinie

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z działalnością Łotewskiego Towarzystwa Ekonomicznego: http://leaekonomisti.lv/