Marketing turystyczny
Publikacja

Zgłoszone w terminie oraz pozytywnie zrecenzowane artykuły zostana opublikowane w następujących czasopismach:

  1. Folia Turistica - 11 pkt. wg listy B MNiSW (www.folia-turistica.pl) - artykuły w języku polskim
  2. Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 14 pkt. wg wg listy B MNiSW (www.piz.san.edu.pl) - artykuły w języku angielskim i polskim
  3. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 10 pkt. wg listy B MNiSW (www.pracenaukowe.ue.wroclaw.pl) - artykuły w języku polskim
  4. Baromter Regionalny - 14 pkt. wg listy B MNiSW (www.br.wszia.edu.pl) - artykuły w języku angielskim

Uczestnicy Konferencji oraz zgłaszający tylko publikację do wydawnictw pokonferencyjnych zostaną indywidualnie poproszeni o wskazanie swoich preferncji związanych z publikacją artykułu w języku polskim lub angielskim w dostępnych czasopismach.

Termin nadsyłania ankiet z deklaracją dotycząca wyboru czasopisma oraz abstraktu - 16 kwietnia 2018 r.

Artykuły powinny być przesłane w przekreczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres Biura Organizacyjnego Konferencji: pte@pte.szczecin.pl