Marketing turystyczny
Ważne terminy

Kalendarium Konferencji:

Zgłoszenie udziału wraz z podaniem tytułu referatu – 31 stycznia 2018 r.

Akceptacja tytułów referatów - 5 lutego 2018 r.

Przesłanie deklaracji wyboru określonego czasopisma wraz z abstraktem - 16 kwietnia 2018 r.

Przesłanie pełnych tekstów - 14 maja 2018 r.

W związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi przydziału artykułów do poszczególnych czasopism (nie wszyscy uczestnicy Konferencji wskazali swoje preferencje) czas składania gotowych artykułów został wydłużony.

Płatność za udział w Konferencji – 30 kwietnia 2018 r.