Marketing turystyczny
Kontakt

Biuro Organizacyjne Konferencji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Szczecinie

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91 444 31 64 (UWAGA: preferowany kontakt za pośrednictwem adres e-mail)

e-mail: pte@pte.szczecin.pl

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - Przewodniczący, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie

dr Jacek Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Grabińska - Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Gryszel - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Sebastian Kopera - Uniwersytet Jagielloński

dr Karolina Nessel - Uniwersytet Jagielloński

dr Igor Perechuda - Uniwersytet Jagielloński

dr Bartosz Szczechowicz - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

mgr Joanna Cebulak - Uniwersytet Jagielloński

mgr Karolina Michalska-Harasimiuk - Sekretarz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie