Marketing turystyczny
Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

Marketing przedsiębiorstwa turystycznego.

Marketing regionu turystycznego.

Trendy w marketingu turystycznym.

Markowy produkt turystyczny.

Orientacja marketingowa podmiotów rynku turystycznego.

Segmentacja rynku turystycznego.

Relacje z klientem na rynku turystycznym.

Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie turystycznym.

Komunikacja marketingowa na rynku turystycznym.

Badania marketingowe na rynku turystycznym.

Kreowanie wizerunku podmiotów rynku turystycznego.

Etyczne aspekty marketingu turystycznego.

Nowoczesne technologie w marketingu turystycznym.

Rola mediów społecznościowych w marketingu turystycznym.

Ekonomia współdzielenia a marketing turystyczny.

Logika usługowej dominacji w marketingu a marketing turystyczny.